32-dniowe prawo zwrotu
Od 400 zł dostawa gratis

Regulamin sklepu internetowego z bielizną i ubraniami RozowaSzafa.pl

§1. Definicje

1.1. Administrator - administrator danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu.

1.2. Adres Elektroniczny - Adres Elektroniczny w rozumieniu Art. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Dowód Sprzedaży - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dokument potwierdzający zakup przez Użytkownika Towaru w Sklepie Internetowym Różowa Szafa.

1.4. Formularz Elektroniczny - dostępny pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl formularz, pozwalający na wysyłanie informacji do automatycznego systemu albo bezpośrednio do Usługodawcy.

1.5. Formularz Rejestracyjny - Formularz Elektroniczny umożliwiający utworzenie przez Użytkownika Konta pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl.

1.6. Formularz Zamówienia - Formularz Elektroniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Użytkownika w Sklepie Internetowym Różowa Szafa.

1.7. Informacja Handlowa - Informacja Handlowa w rozumieniu Art. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8. Konsument, Zamawiający, Kupujący - Konsument w rozumieniu Art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

1.9. Konto - ograniczony indywidualny obszar pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl, identyfikujący się unikatowo przez Użytkownika za pomocą Loginu i Hasła.

1.10. Polityka Prywatności - dokument, integralna część Regulaminu, dostępny pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl, informujący Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

1.11. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, o którym mowa w Art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.12. Różowa Szafa - nazwa Sklepu Internetowego który jest dostępny pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl.

1.13. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy z bielizną i ubraniami RozowaSzafa.pl (Różowa Szafa ™ ©), usługa świadczona drogą elektroniczną przez firmę Sergio DYou Group Sp. z o.o.

1.14. Towar - produkt oferowany przez Sklep Internetowy Różowa Szafa i dostępny dla zakupu, wystawiony pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl.

1.15. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego w języku polskim.

1.16. Usługobiorca - Usługobiorca w rozumieniu art. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.17. Usługodawca - Usługodawca w rozumieniu Art. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.18. Użytkownik - osoba fizyczna która ogląda stronę internetową Sklepu Internetowego Różowa Szafa lub Konsument.

1.19. Właściciel - osoba fizyczna, osoba prawna, inny podmiot, do którego nalezą prawa majątkowe i nie majątkowe (prawo autorskie, prawa intelektualnej własności) do utworu (wizualnego, tekstowego, video).

1.20. Zamówienie - proces wyboru i opłaty konkretnego Towaru (wraz z dostawką) przez Konsumenta i jego dostarczenie przez Sklep Internetowy.

§2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady obsługi Użytkowników w Sklepie Internetowym Różowa Szafa.

2.2. Słowa w Regulaminie pisane wielką literą maja znaczenie zgodnie z §1 Regulaminu.

2.3. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl w sposób, który umożliwia łatwy dostęp do treści Regulaminu i umożliwia jego utrwalanie przez Użytkownika.

2.4. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania dowolnej części niniejszego regulaminu do innych komercyjnych stron internetowych poza https://rozowaszafa.pl.

2.5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego lub złożenie zamówienia lub dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym Różowa Szafa oznacza bezwarunkową akceptację przez Użytkownika Regulaminu. Próba (udana czy nieudana) skopiowania dowolnej części niniejszego Regulaminu lub próba (udana czy nie udana) skopiowania dowolnej treści z strony internetowej pod Adresem Elektronicznym https://rozowaszafa.pl oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację Regulaminu.

2.6. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i udostępnienia na innych komercyjnych stronach internetowych (między innymi, na portalach aukcyjnych, na portalach społecznościowych w celu reklamy innej niż bezpośrednia reklama oferty Sklepu Internetowego Różowa Szafa) materiałów jak zdjęcia, teksty, wideo czy tabeli rozmiarów udostępnionych na stronach Sklepu Internetowego Różowa Szafa.

2.7. Kto bierze udział w naruszeniu §2.4 lub §2.6 Regulaminu podlega karze umownej w wysokości 100000 PLN (sto tysięcy Polskich Złotych) na korzyść firmy prowadzącej Sklep Internetowy (§2.8).

2.8. Sklep Internetowy Różowa Szafa jest prowadzony przez firmę Sergio DYou Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Traktorzystów 18, kod pocztowy 02-495, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537764 i posługuje się numerem NIP 5223022142.

2.9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Sergio DYou Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (§2.8).

2.10. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego: adres e-mail sklep@rozowaszafa.pl, numer telefonu +48 570 268 200.

2.11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z usług Sklepu Internetowego tylko i wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.12. Firma prowadząca Sklep Internetowy (§2.8) jest uprawiona do zmiany Informacji Handlowych i Regulaminu.

§3. Ochrona Danych Osobowych

3.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu Internetowego są przetwarzane i chronione przez Administratora (§2.6).

3.2. Użytkownik korzystając z usług Sklepu Internetowego, w tym zakładając Konto, dokonując zakupów, wprowadzając dane osobowe przez Formularz Elektroniczny, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3.3. Administrator nie pobiera i nie zachowuję żadnych danych osobowych Użytkownika bez poinformowania (w tym przez Regulamin oraz Politykę Prywatności) i bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika, chyba że konieczność przetwarzania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązującego prawa.

3.4. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu.

§4. Podstawy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym Różowa Szafa

4.1. Informacje dotyczące Towarów (zdjęcia, opis, skład), znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są tylko i wyłącznie informacją reklamową i są przeznaczone do zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego.

4.2. Użytkownik ma prawo zapytać, a przedstawiciel Sklepu Internetowego przedstawić, szczególne informację dotyczące Towaru.

4.3. Użytkownik składa zamówienie przez Formularz Elektroniczny lub drogą mailową lub drogą telefoniczną.

4.4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest wyrażeniem zamiaru zakupu Towaru.

4.5. Potwierdzenie zamówienia przez Konsumenta obowiązuje konsumenta do dokonania zapłaty za towar i dodatkowe usługi (dostawa oraz inne dobrowolnie wybrane przez konsumenta, na przykład, dodatkowe opakowanie), chyba że Konsument złoży wniosek o zwrot.

4.6. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo poinformować Użytkownika o dostępności i warunkach sprzedaży i dostawy Towaru.

4.7. Konsument podejmuję decyzję o złożeniu zamówienia albo dokonaniu zakupu Towaru w Sklepie Internetowym bez żadnej presji czy nacisków ze strony Przedstawiciela Sklepu Internetowego. Konsument dokonując zakupu akceptuję warunki Regulaminu w całości i bezwzględnie.

4.8. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo dokonać rezerwacji albo odmówić rezerwacji bez podania powodu.

4.9. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Sklep Internetowy w momencie przesłania do Kupującego zawiadomienia o przyjęciu zamówienia drogą mailową lub telefonicznie.

4.10. Zamówienie zostaję uznane za wysłane przez Sklep Internetowy w momencie przesłania do Kupującego zawiadomienia o wysyłce towaru, droga mailową lub telefonicznie.

4.11. Adres do wysyłki towaru wskazuję Zamawiający podczas składania zamówienia.

4.12. Sposób dostawy Towaru wybiera Zamawiający z listy sposobów dostawy oferowanych przez Sklep Internetowy.

4.13. Sposób opłaty wybiera Zamawiający z listy sposobów opłaty oferowanych przez Sklep Internetowy.

4.14. W celu realizacji Zamówienia, którego całkowita kwota jest wyższa niż 400 zł, wymagana jest uprzednia opłata kwoty Zamówienia.

4.15. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo zawiadomić Zamawiającego o koszcie wysylki Towaru.

4.16. Moment zawarcia umowy sprzedaży to: moment dokonania opłaty przez Zamawiającego albo moment potwierdzenia przez przedstawiciela Sklepu Internetowego rezerwacji Towaru.

4.17. Przedstawiciel Sklepu Internetowego, jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych, poinformować Zamawiającego jeżeli Sklep Internetowy nie jest w stanie zrealizować zamówienia, lub nastąpiła zmiana treści zamówienia z przyczyn nie zależnych od Sklepu Internetowego lub też z winy samego Sklepu Internetowego. W sytuacji gdy Sklep Internetowy nie jest w stanie zrealizować opłaconego zamówienia z w.w. przyczyn, Zamawiający ma prawo podjąć decyzję, czy zmienia asortyment w treści zamówienia czy też prosi o zwrot wpłaconych pieniędzy.

4.18. Zamówienia kilku różnych Towarów wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

4.19. Jeżeli zakupiony towar nie zgadza się z oferowanym przez Sklep Internetowy na stronie internetowej pod względem zasadności uszkodzeń, lub wad produktu, koszty ponownej dostawy i wymiany ponosi Sklep Internetowy.

§5. Wysyłka Towaru

5.1 Sklep Internetowy ​zamówienia wysyła w terminie do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania opłaty za zakupiony Towar przez Konsumenta.

Uwaga! Towary marek Anais/Angels Never Sin wysyłamy w terminie do 16 dni roboczych.

5.2. Przy opłacie za pobraniem Sklep Internetowy ​zamówienia wysyła w terminie do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailowo przez Zamawiającego.

5.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie warunków dostaw z winy służby kurierskiej.

5.4. Jeśli kwota zamówienia jest równa lub wyższa niż 400 zł, wysyłka Paczkomatem InPost przy opłacie z góry jest bezpłatna.

§6. Gwarancja

6.1. Towar oferowany przez Sklep Internetowy Różowa Szafa posiada właściwą dla tego rodzaju Towaru gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

6.2. Szczegółowe warunki gwarancyjne są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

6.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sklepu Internetowego za wady fizyczne Towaru w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.

§7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem formularza pisemnego (wysłanego na adres wskazany przez przedstawiciela Sklepu Internetowego), albo drogą mailową.

7.2. Zgłoszenia reklamacyjne zawiera: Imię i Nazwisko, Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, numer faktury albo paragonu łącznie z kopią Dowodu Sprzedaży zakupu i numerem zamówienia, oraz przyczyną reklamacji (nie dotyczy zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dokonania zakupu).

7.3. Reklamacja może być zgłoszona tylko i wyłącznie dla właściwego (podlegającego postępowaniu reklamacyjnemu) Towaru.

7.4. Konsument zobowiązany jest dostarczyć produkt na swój koszt na adres Sklepu Internetowego wskazany przez przedstawiciela Sklepu Internetowego. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Sklep Internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów potwierdzających tę cenę. Zwrot środków pieniężnych gwarantowany jest do wysokości ceny usługi transportowej oferowanej przez Sklep Internetowy.

7.5. Otrzymaną przesyłkę z Towarem Konsument sprawdza w obecności kuriera.

7.6. Jeśli opakowanie Towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania lub widać, że została naruszona taśma klejąca, należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym Sklep Internetowy.

7.7. Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, Zamawiający sprawdza Towar i potwierdza odbiór przesyłki. Jeśli bezpośrednio po rozpakowaniu okaże się że Towar jest uszkodzony (w sposób mechaniczny lub inny) stosuję się ogólne zasady reklamacji dla każdego typu Towaru. Warunkiem reklamacji w tym wypadku jest zgłoszenie reklamacji w terminie do 14 dni od momentu dostawy/ odbioru Towaru. Towar musi być zwrócony bez śladów użytkowania, oraz z oryginalnymi metkami producenta lub hurtownika.

7.8. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, zaleca się w obecności kuriera spisanie protokołu szkody. Do protokołu należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz typ szkody. Typowy druk protokołu posiada przedstawiciel firmy kurierskiej. Ważne aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący stan odebranej przesyłki, dokonując dodatkowo w miarę możliwości kilku zdjęć z widocznymi uszkodzeniami, brakami w asortymencie.

7.9. Sporządzenie powyższego protokołu (§7.8) nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.

7.10. Reklamacje dotyczące niewykonania usługi, opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia, braków w przesyłce, przyjmuje Sklep Internetowy.

7.11. Po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia odbioru przesyłki (potwierdzenie nadaje firma kurierska) przez Kupującego, odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki właściwemu odbiorcy ponosi firma kurierska, a Sklep Internetowy może dokonać wszelkich starań aby wesprzeć firmę kurierską w poszukiwaniu przesyłki lub weryfikacji odbiorcy.

7.12. Reklamacje dotyczące potwierdzonego braku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, należy zgłosić pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od 14-stego dnia przewidywanego terminu wykonania usługi.

7.13. Reklamacje nieścisłe lub niekompletne lub reklamacje złożone przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie ważne.

7.14. Wszelkie reklamacje dotyczące błędnie podanego adresu dostawy Zamawiający składa drogą mailową albo telefonicznie z uwzględnieniem §7.11.

§8. Odstąpienie od umowy

8.1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 32 dni od dnia otrzymania Towaru.

8.2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w §8.1 jest wymagane złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową, w 32-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

8.3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym wraz z Dowodem Zakupu w terminie 32 dni od daty złożenia odstąpienia.

8.4. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

8.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.6. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot ceny Towaru do Kupującego nie później niż w terminie 32 dni.

8.7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący podczas składania zamówienia za wyjątkiem wypadków że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu opłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami lub wypadków gdy zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący podczas składania zamówienia, jest niemożliwy.

8.8. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9. Zwroty Towaru wysyłane na koszt Sklepu Internetowego za pobraniem oraz zwroty nie zgłoszone wcześniej, nie będą przyjmowane.

8.10. Postanowienia §8 nie stosuje się do Kupujących nie będących Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§9. Nieodebrane przesyłki

9.1. W przypadku nieodebrania przesyłki, braku możliwości odebrania przesyłki z winy firmy kurierskiej, zmiany terminu lub adresu dostawy, Kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy telefonicznie i wysyłając pismo zwykłą pocztą z potwierdzeniem odbioru.

§10. Zwrot i wymiana towaru

10.1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu i jednorazowej wymiany nie używanego Towaru w oryginalnym, nie naruszonym opakowaniu w ciągu 32 dni od faktycznej daty otrzymania Towaru Kupującym.

10.2. Sklep Internetowy zobowiązany jest zwrócić Kupującemu koszt zakupu Towaru.

10.3. W sytuacji gdy cena zamienionego towaru różni się, Sklep Internetowy zwraca różnicę wartości Towarów gdy nowy Towar jest tańszy albo Kupujący dopłaca różnicę wartości Towarów gdy nowy Towar jest droższy.

10.4. W przypadku zamiany lub zwrotu Towaru wszystkie koszty związane z dostawą Towaru ponosi Kupujący.

10.5. Do zwrotu lub wymiany Towaru wymagane jest dołączenie oryginału Dowodu Sprzedaży.

10.6. Przed wykonaniem zwrotu albo wymiany Kupujący jest zobowiązany zawiadomić przedstawiciela Sklepu Internetowego i otrzymać potwierdzenie możliwości zwrotu albo wymiany.

§11. Godziny otwarcia

11.1. Sklep Internetowy Różowa Szafa przyjmuje zamówienia przez Formularz Elektroniczny i drogą mailową całodobowo czyli 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

11.2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Różowa Szafa są realizowane od godziny 9:00 dо 17:00 w dni robocze.

11.3. Sklep Internetowy Różowa Szafa wysyła towar w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

11.4. Linia telefoniczna Sklepu Internetowego Różowa Szafa jest czynna w godzinach od 10:00 do 18:00 w dni robocze.

§12. Kody rabatowe

12.1. Kod rabatowy pomniejsza wartość Towaru o przyznaną wartość rabatu.

12.2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedyne w Sklepie Internetowym Różowa Szafa.

12.3. Kody rabatowe nie są wymienne na Towar lub pieniądze.

12.4. W trakcie jednego zamówienia może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.

12.5. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.

12.6 Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przy zamówieniu Towarów z kategorii Wyprzedaż-Wysyłka 24H

12.7. Zakaz sprzedaży lub przekazania kodu rabatowego innym osobom.

§13. Postanowienia końcowe

13.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sklep Internetowy poinformuje o tym Użytkowników którzy posiadają Konto.

13.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzyga się przez właściwy sąd powszechny;

13.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego.

13.5. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są w Polskich Złotych i są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT.

13.6. Użytkownik jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych i poprawnych danych.

13.7. Sklep Internetowy nie opłaca i nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów wynikających z nieprawidłowo podanych informacji.

13.8. Użytkownik dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym potwierdza że posiada prawo samodzielnego dokonania zakupu, rozumie niniejszy Regulamin i akceptuję warunki Regulaminu.

13.9. Uznanie nieważności dowolnego ustępu Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu.

Załączniki:

Formularz odstąpienia od umowy

pdf_icon.png

Formularz reklamacji

pdf_icon.png