REGULAMIN

1. DEFINICJE

1.1. Us艂ugodawca - Us艂ugodawca w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.2. Adres Elektroniczny - Adres Elektroniczny w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.3. Sklep Internetowy - us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez firm臋 Sergio DYou Group Sp. z o.o., dost臋pna pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.4. R贸偶owa Szafa - nazwa Sklepu Internetowego kt贸ry jest dost臋pny pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.5. Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.6. Us艂ugobiorca - us艂ugobiorca w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.8. W艂a艣cicie艂 - osoba prawna, Us艂ugodawca, do kt贸rego nalez膮 prawa maj膮tkowe i nie maj膮tkowe (prawo autorskie, prawa intelektualnej wla艣no艣ci), a tak偶e wyj膮tkowe prawo 艣wiadczenia us艂ug pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.9. U偶ytkownik - Us艂ugobiorca kt贸ry korzysta z us艂ug Sklepu Internetowego R贸偶owa Szafa.

1.10. Towar - produkt oferowany przez Sklep Internetowy R贸偶owa Szafa i dost臋pny dla zakupu, wystawiony pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.11. Formularz Elektroniczny - dost臋pny pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl formularz, pozwalaj膮cy na wysy艂anie informacji do automatycznego systemu albo bezpo艣rednio do Us艂ugodawcy.

1.12. Konto - ograniczony dla dost臋pu indywidualny obszar pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl, identyfikuj膮cy si臋 unikatowo przez U偶ytkownika za pomoc膮 Loginu i Has艂a.

1.13. Formularz Rejestracyjny - Formularz Elektroniczny umo偶liwiaj膮cy utworzenie przez U偶ytkownika Konta pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.14. Formularz zam贸wienia - Formularz Elektroniczny umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia przez U偶ytkownika i jego realizacj臋 przez Sklep Internetowy R贸偶owa Szafa.

1.15. Umowa sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), zawierana za po艣rednictwem Sklepu Internetowego w j臋zyku polskim.

1.16. Dow贸d Sprzeda偶y - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzaj膮cy zakup przez U偶ytkownika Towaru w Sklepie Internetowym R贸偶owa Szafa.

1.17. Zamawiaj膮cy - U偶ytkownik, kt贸ry dokonuje albo dokona艂 zam贸wienia w Sklepie Internetowym R贸偶owa Szafa.

1.18. Kupuj膮cy - U偶ytkownik, kt贸ry dokonuje albo dokona艂 zakupu w Sklepie Internetowym R贸偶owa Szafa. Osoba kt贸ra dokona艂a op艂aty za Towar (r贸wnie偶 podczas sk艂adania zam贸wienia) na korzy艣膰 Sklepu Internetowego R贸偶owa Szafa.

2. POSTANOWIENIA OG脫LNE

2.1. Sklep Internetowy R贸偶owa Szafa jest prowadzony przez Firme Sergio DYou Group Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie pod adresem ul. Traktorzyst贸w 18, kod pocztowy 02-495, kt贸ra jest zarejestrowana pon numerem KRS 0000537764 i posluguje si臋 numerem NIP 5223022142.

2.2. Informacje kontaktowe: adres e-mail sklep@rozowaszafa.pl, numer telefonu +48 570 268 200 lub Formularz Elektroniczny kontaktowy pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

2.3. Wype艂nienie przez U偶ytkownika Formularza Rejestracyjnego oraz utworzenie Konta albo dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym R贸偶owa Szafa jest to偶same z zapoznaniem si臋 U偶ytkownika z tre艣ci膮 Regulaminu oraz jego bezwarunkow膮 akceptacj臋. Umowa dotycz膮ca prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym R贸偶owa Szafa jest zawierana na czas nieokre艣lony. Umowa mo偶e zosta膰 wypowiedziana w ka偶dym momencie czasu.

2.4. Regulamin jest dost臋pny dla U偶ytkownika pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl bezwarunkowo i przez ca艂y czas.

2.5. Sklep Internetowy pozwala U偶ytkownikowi na wyszukiwanie informacji o towarze tylko i wy艂膮cznie oferowanym przez Sklep Internetowy.

2.6. U偶ytkownik jest obowi膮zany do korzystania z us艂ug Sklepu Internetowego tylko i wy艂膮cznie w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cym prawem, tylko i wy艂膮cznie przez w艂a艣ciwy sprz臋t i w艂a艣ciw膮 przegl膮dark臋.

2.7. W艂a艣ciciel Sklepu Internetowego jest uprawiony do zmiany Informacji Handlowych i Regulaminu i zobowi膮zany jest do zawiadomienia zarejestrowanych U偶ytkownikow w ci膮gu 20 dni po dokonaniu zmian.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe przekazywane przez U偶ytkownika Sklepu Internetowego s膮 przetwarzane i chronione przez W艂a艣ciciela Sklepu Internetowego.

3.2. U偶ytkownik korzystaj膮c z us艂ug Sklepu Internetowego, w tym zakladaj膮c Konto, dokonuj膮c zakup贸w, wprowadzaj膮c dane osobowe przez Formularz, wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych przez W艂a艣ciciela w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

3.3. W艂a艣ciciel nie pobiera i nie zachowuj臋 偶adnych danych osobowych U偶ytkownika bez poinformowania (w tym przez Regulamin) i bez wyra偶enia na to zgody przez U偶ytkownika.

3.4. W艂a艣ciciel w dowolnym momencie mo偶e zapyta膰 U偶ytkownika o zgod臋 na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych U偶ytkownika.

4. PODSTAWY SPRZEDA呕Y TOWARU W SKLEPIE INTERNETOWYM R脫呕OWA SZAFA

4.1. Informacje dotycz膮ce Towar贸w, znajduj膮ce si臋 pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl s膮 tylko i wy艂膮cznie informacj膮 reklamow膮 i s膮 przeznaczone do zapoznania si臋 przez U偶ytkownik贸w z ofert膮 Sklepu Internetowego.

4.2. U偶ytkownik ma prawo zapyta膰, a przedstawiciel Sklepu Internetowego przedstawi膰, szczeg贸lne informacj臋 dotycz膮ce Towaru albo Sklepu Internetowego.

4.3. U偶ytkownik sk艂ada zam贸wienie przez Formularz Elektroniczny albo drog膮 mailow膮 lub drog膮 telefoniczn膮.

4.4. Z艂o偶enie zam贸wienia przez U偶ytkownika jest wyra偶eniem zamiaru zakupu Towaru i jest zobowi膮zuj膮ce.

4.5. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo poinformowa膰 U偶ytkownika o dost臋pno艣ci i warunkach sprzeda偶y i dostawy Towaru.

4.6. U偶ytkownik podejmuj臋 decyzj臋 o z艂o偶eniu zam贸wienia albo dokonaniu zakupu Towaru w Sklepie Internetowym bez 偶adnej presji czy nacisk贸w ze strony Przedstawiciela Sklepu Internetowego. U偶ytkownik dokonuj膮c zakupu akceptuj臋 warunki Regulaminu.

4.7. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo dokona膰 rezerwacji albo odm贸wi膰 bez podania powodu.

4.8. Zam贸wienie zostaje przyj臋te do realizacji przez Sklep Internetowy w momencie przes艂ania do Kupuj膮cego zawiadomienia o przyj臋ciu zam贸wienia drog膮 mailow膮 lub telefonicznie.

4.9. Zam贸wienie zostaj臋 uznane za wys艂ane przez Sklep Internetowy w momencie przes艂ania do Kupuj膮cego zawiadomienia o wysy艂ce towaru, droga mailow膮 lub telefonicznie.

4.10. Adres do wysy艂ki towaru wskazuj臋 Zamawiaj膮cy podczas sk艂adania zam贸wienia.

4.11. Spos贸b dostawy Towaru wybiera Zamawiaj膮cy z listy sposob贸w dostawy oferowanych przez Sklep Internetowy.

4.12. Spos贸b op艂aty wybiera Zamawiaj膮cy z listy sposob贸w op艂aty oferowanych przez Sklep Internetowy.

4.13. W celu realizacji Zam贸wienia, kt贸rego kwota jest wy偶sza ni偶 400 z艂, wymagane jest uprzednie op艂acenie kwoty Zam贸wienia (za艂膮cznik....).

4.14. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo zawiadomi膰 Zamawiaj膮cego o koszcie wysylki Towaru.

4.15. Moment zawarcia umowy sprzeda偶y to: albo moment dokonania op艂aty przez Zamawiaj膮cego albo moment potwerdzienia przez przedstawicie艂a Sklepu Internetowego rezerwacji Towaru.

4.16. Przedstawiciel Sklepu Internetowego, jest zobowi膮zany nie zw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 14 dni kalendarzowych, poinformowa膰 Zamawiaj膮cego je偶eli Sklep Internetowy nie jest w stanie zrealizowa膰 zam贸wienia, lub nast膮pi艂a zmiana tre艣ci zam贸wienia z przyczyn nie zale偶nych od Sklepu Internetowego lub te偶 z winy samego Sklepu Internetowego. W sytuacji gdy Sklep Internetowy nie jest w stanie zrealizowa膰 op艂aconego zam贸wienia z w.w przyczyn, Zamawiaj膮cy ma prawo podj膮膰 decyzj臋, czy zmienia asortyment w tre艣ci zam贸wienia czy te偶 prosi o zwrot wp艂aconych pieni臋dzy w spos贸b analogiczny do tego w jaki spos贸b dokona艂 p艂atno艣ci.

4.17. Zam贸wienia kilku r贸偶nych Towar贸w wysy艂ane s膮 po skompletowaniu ca艂o艣ci zam贸wienia.

4.18. Je偶eli zakupiony towar nie zgadza si臋 z oferowanym przez Sklep Internetowy na stronie internetowej pod wzgl臋dem zasadno艣ci uszkodze艅, lub wad produktu, to koszty ponownej dostawy i wymiany ponosi Sklep Internetowy.

5. TERMINY WYSY艁KI ZAM脫WIE艃

5.1 Sklep Internetowy 鈥媧am贸wienia wysy艂a w terminie do 10 dni roboczych od momentu dokonania op艂aty za zakupiony Towar przez Zamawiaj膮cego.

5.2. Przy op艂acie za pobraniem Sklep Internetowy 鈥媧am贸wienia wysy艂a w terminie do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zam贸wienia drog膮 telefoniczn膮 lub mailowo przez Zamawiaj膮cego.

6. GWARANCJA

6.1. Towar oferowany przez Sklep Internetowy R贸偶owa Szafa posiada wla艣ciw膮 dla tego rodzaju Towaru gwarancj臋 producenta, importera lub sprzedawcy, obowi膮zuj膮c膮 na terenie Polski.

6.2. Szczeg贸艂owe warunki gwarancyjne s膮 okre艣lone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

6.3. Gwarancja nie wy艂膮cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie艅 Kupuj膮cego z tytu艂u odpowiedzialno艣ci Sklepu Internetowego za wady fizyczne Towaru w zakresie okre艣lonym ustaw膮 z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

7. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 za po艣rednictwem Formularza Elektronicznego, formularza pisemnego (wys艂anego na adres wskazany przez przedstawiciela Sklepu Internetowego), albo drog膮 mailow膮.

7.2. Zg艂oszenia reklamacyjne zawiera: Imi臋 i Nazwisko, Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowo艣膰), numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, numer faktury albo paragonu 艂膮cznie z kopi膮 Dowodu Sprzeda偶y zakupu i numerem zam贸wienia, oraz przyczyn膮 reklamacji.

7.3. Reklamacja mo偶e by膰 zgloszona tylko i wy艂膮cznie dla w艂a艣ciwego (podlegaj膮cego post臋powaniu reklamacyjnemu) Towaru.

7.4. Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest dostarczy膰 produkt na sw贸j koszt pod adres Sklepu Internetowego wskazany przez przedstawiciela Sklepu Internetowego. W przypadku uznania reklamacji jako艣ciowej Sklep Internetowy zwr贸ci 艣rodki pieni臋偶ne za us艂ug臋 transportow膮, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokument贸w potwierdzaj膮cych t膮 cen臋. Zwrot 艣rodk贸w pieni臋偶nych gwarantowany jest do wysoko艣ci ceny us艂ugi transportowej oferowanej przez Sklep Internetowy.

7.5. Otrzyman膮 przesy艂k臋 z zam贸wieniem Zamawiaj膮cy sprawdza w obecno艣ci kuriera.

7.6. Jesli opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, 艣lady otwierania lub wida膰, 偶e zosta艂a naruszona ta艣ma pakowa nale偶y odm贸wi膰 odbioru przesy艂ki i niezw艂ocznie poinformowa膰 o tym Sklep Internetowy.

7.7. Je偶eli opakowanie nie nosi 艣ladu uszkodzenia, Zamawiaj膮cy sprawdza Towar i potwierdza odbi贸r przesy艂ki. Je艣li bezpo艣rednio po rozpakowaniu Towaru oka偶e si臋 偶e Towar jest uszkodzony (w spos贸b mechaniczny albo inny) stosuj臋 si臋 og贸lne zasady reklamacji dla ka偶dego typu Towaru. Warunkiem reklamacji w tym wypadku jest zgloszenie o reklamacji w terminie do 14 dni od momentu dostawy/ odbioru Towaru, Towar musi by膰 zwr贸cony bez 艣lad贸w u偶ycia, oraz z oryginalnymi metkami producenta lub hurtownika.

7.8. W przypadku uszkodzenia przesy艂ki podczas transportu lub zastrze偶e艅, co do ilo艣ci dostarczonego towaru, zaleca si臋 w obecno艣ci kuriera spisanie protoko艂u szkody. Do protokolu nale偶y wpisa膰 dat臋, godzin臋 dor臋czenia oraz typ szkody. Typowy druk protoko艂u posiada przedstawiciel firmy kurierskiej. Wa偶ne aby protok贸艂 by艂 spisany rzetelnie i czytelnie, w spos贸b jasno opisuj膮cy stan odebranej przesy艂ki, dokonuj膮c dodatkowo w miar臋 mo偶liwo艣ci kilku zdj臋膰 z widocznymi uszkodzeniami, brakami w asortymencie.

7.9. Sporz膮dzenie powy偶szego protoko艂u nie jest r贸wnoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.

7.10. Reklamacje dotycz膮ce niewykonania us艂ugi, op贸藕nienia, zagubienia, uszkodzenia, brak贸w w przesy艂ce, przyjmuje Sklep Internetowy.

7.11. Reklamacje dotycz膮ce potwierdzonego braku lub uszkodzenia, jak r贸wnie偶 zwi膮zane z op贸藕nieniem w dor臋czeniu przesy艂ki, nale偶y zg艂osi膰 pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesy艂ki, a w przypadku niewykonania us艂ugi licz膮c od 14-stego dnia przewidywanego terminu wykonania us艂ugi.

7.12. Reklamacje nie艣cis艂e lub niekompletne lub reklamacje z艂o偶one przez osob臋 nieuprawnion膮 traktuje si臋 jak nie wa偶ne.

7.13. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce b艂臋dnie podanego adresu dostawy Zamawiaj膮cy sk艂ada drog膮 mailow膮 albo telefonicznie.

8. ODST膭PIENIE OD UMOWY

8.1. Uzytkownikowi albo Kupuj膮cemu, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z p贸藕n. zm.), przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

8.2. Do skutecznego odst膮pienia od umowy, o kt贸rym mowa w pkt 8.1. jest wymagane z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia przez Kupuj膮cego drog膮 mailow膮 lub pocztow膮, w 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesy艂ki.

8.3. Kupuj膮cy, odst臋puj膮c od umowy, zobowi膮zany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym wraz z Dowodem Zakupu w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia odst膮pienia.

8.4. Koszty wysy艂ki zwracanego Towaru ponosi Kupuj膮cy.

8.5. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.6. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot ceny Towaru do Kupuj膮cego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.

8.7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy podczas sk艂adania zam贸wienia za wyj膮tkiem wypadk贸w 偶e Kupuj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu op艂aty, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami lub wypadk贸w gdy zwrot p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy podczas sk艂adania zam贸wienia, jest niemo偶liwy.

8.8. W przypadku gdy Kupuj膮cy wybra艂 inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b przesy艂ki dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowi膮zany do zwrotu Kupuj膮cemu poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

8.9. Zwroty Towaru wysy艂ane na koszt Sklepu Internetowego za pobraniem oraz zwroty nie zg艂oszone wcze艣niej obs艂udze nie b臋d膮 przyjmowane.

8.10. Postanowienia niniejszego paragrafu (8) nie stosuje si臋 do Kupuj膮cych nie b臋d膮cych konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z p贸藕n. zm.) tj. os贸b dokonuj膮cych czynno艣ci prawnych zwi膮zanych bezpo艣rednio z prowadzon膮 przez nich dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

9. NIEODEBRANIE PRZESY艁KI

9.1. W przypadku nieodebrania przesy艂ki, braku mo偶liwo艣ci odebrania przesy艂ki z winy firmy kurierskiej, zmiany terminu lub adresu dostawy, Kupuj膮cy powinien zawiadomi膰 Sklep Internetowy telefonicznie i wysy艂aj膮c pismo zwyk艂膮 poczt膮 z potwierdzeniem odbioru.

10. ZWROT TOWARU

10.1. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo zwrotu i jednorazowej wymiany nie u偶ywanego Towaru w oryginalnym, nie naruszonym opakowaniu w ci膮gu 14 dni od faktycznej daty otrzymania Towaru Kupuj膮cym.

10.2. Sklep Internetowy zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 Kupuj膮cemu koszt zakupu Towar.

10.3. W sytuacji gdy cena zamienionego towaru r贸偶ni si臋, Sklep Internetowy zwraca r贸偶nic臋 warto艣ci Towar贸w gdy nowy Towar jest ta艅szy albo Kupuj膮cy dop艂aca r贸偶nic臋 warto艣ci Towar贸w gdy nowy Towar jest dro偶szy.

10.4. W przypadku zamiany lub zwrotu Towaru wszystkie koszty zwi膮zane z dostaw膮 Towaru ponosi Kupuj膮cy.

10.5. Do zwrotu Towaru wymagane jest do艂膮czenie orygina艂u Dowodu Sprzeda偶y.

10.6. Przed wykonaniem zwrotu albo wymiany Kupuj膮cy jest zobowi膮zany zawiadomi膰 przedstawiciela Sklepu Interetowego i otrzyma膰 potwierdzenie mo偶liwo艣ci zwrotu albo wymiany.

11. GODZINY OTWARCIA

11.1. Sklep Internetowy R贸偶owa Szafa przyjmuje zam贸wienia przez Formularz Elektroniczny i drog膮 mailow膮 ca艂odobowo czyli 24 godziny na dob臋 7 dni w tygodniu.

11.2. Zam贸wienia w Sklepie Internetowym R贸偶owa Szafa s膮 realizowane od godziny 9:00 d芯 17:00 w dni robocze.

11.3. Wysy艂anie zam贸wie艅 Sklep Internetowy R贸偶owa Szafa realizuj臋 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

11.4. Linia telefoniczna Sklepu Internetowego R贸偶owa Szafa jest czynna w godzinach od 09:00 do 17:00 w dni robocze.

12. KODY RABATOWE

12.1. Kod rabatowy pomniejsza warto艣膰 koszt贸w zakupu ca艂ego zam贸wienia Towar贸w o przyznan膮 warto艣膰 rabatu.

12.2. Kod rabatowy mo偶e zosta膰 wykorzystany jedyne w Sklepie Internetowym R贸偶owa Szafa.

12.3. Kody rabatowe nie s膮 wymienne na Towar lub pieni膮dze.

12.4. W trakcie jednego zam贸wienia mo偶e zosta膰 wykorzystany wy艂膮cznie jeden kod rabatowy.

12.5. Kody rabatowe nie 艂膮cz膮 si臋 z innymi promocjami.

12.6 Kod rabatowy nie mo偶e zosta膰 wykorzystany przy zam贸wieniu towar贸w z kategorii Wyprzeda偶-Wysy艂ka 24H

12.6. Zakaz sprzeda偶y lub przekazania kodu rabatowego innym osobom.

13. POSTANOWIENIA KO艃COWE

13.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sklep Internetowy R贸偶owa Szafa poinformuje o tym U偶ytkownik贸w kt贸rzy posiadaj膮 Konto.

13.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa polskiego, a w szczeg贸lno艣ci przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

13.3. Wszelkie spory pomi臋dzy stronami rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny;

13.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego.

13.5. Ceny w Sklepie Internetowym podawane s膮 w Polskich Z艂otych i s膮 cenami brutto czyli zawieraj膮 podatek VAT.

13.6. U偶ytkownik jest zobowi膮zany do podawania wy艂膮cznie prawdziwych i poprawnych danych.

13.7. Sklep Internetowy nie op艂aca i nie zwraca U偶ytkownikowi 偶adnych koszt贸w wynikaj膮cych z nieprawid艂owo podanych informacji.

13.8. U偶ytkownik dokonuj膮c zam贸wienia w Sklepie Internetowym potwierdza 偶e, posiada prawo samodzielnego dokonania zakupu, rozumie niniejszy Regulamin i akceptuj臋 warunki Regulaminu.