32-dniowe prawo zwrotu
Od 400 zł dostawa gratis

Polityka prywatności sklepu internetowego Różowa Szafa PL

§1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Różowa Szafa.

1.2. Operatorem Sklepu Internetowego Różowa Szafa oraz Administratorem Danych Osobowych jest firma Sergio DYou Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Traktorzystów 18, kod pocztowy 02-495, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537764 i posługuje się numerem NIP 5223022142. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: adres e-mail sklep@rozowaszafa.pl, numer telefonu +48 570 268 200.

1.3. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
1.3.1 dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
1.3.2 zapisywanie na urządzeniach Użytkownika plików cookies czyli ciasteczek;
1.3.3 gromadzenie logów web-serwera;
1.3.4 gromadzenie anonimizowanych statystyk z odwiedzin strony internetowej oraz zachowania Użytkowników podczas oglądania strony.

1.4. Wszystkie Dane Osobowe oraz statystyki odwiedzin/zachowań Użytkowników i logi serwera są pilnie strzeżone wewnątrz firmy Operatora Sklepu Internetowego i nie są dostępne żadnym podmiotom trzecim. Administrator nie udostępnia ani nie sprzedaje żadnych Danych Osobowych bądź statystyk odwiedzin/zachowań Użytkowników firmom, organizacjom lub osobom fizycznym. Wyjątek mogą składać:
- biuro rachunkowe, obsługujące księgowość Operatora Sklepu Internetowego;
- firmy kurierskie, współpracujące z Operatorem Sklepu Internetowego;
- systemy online płatności oraz bank, współpracujący z Operatorem Sklepu Internetowego;
- dostawcy usług IT (firmy udostępniające serwery lub miejsca do lokowania serwerów Sklepu Internetowego w serwerowni);
- kancelarie prawne, obsługujące Sklep Internetowy;
- instytucje państwowe, uprawnione do nadzoru oraz kontroli przedsiębiorców.

§2. Informacje w Formularzach Elektronicznych

2.1. Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2.2. Sklep Internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.3. Dane są podawane w formularzach w celu podjęcia działań na życzenie osoby, której dotyczą. Przekazywane są przed zawarciem umowy (formularz kontaktu), w celu wykonania umowy na zasadach określonych w Regulaminie (formularz zamówienia, formularz odstąpienia od umowy, formularz reklamacji), lub też dla otrzymywania informacji handlowych (formularz Newslettera).

§3. Pliki Cookies czyli ciasteczka

3.1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

3.2. Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z usług Sklepu Internetowego.

3.3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep Internetowy Różowa Szafa.

3.5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
3.5.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
3.5.2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie się logować, tj. wpisywać loginu i hasła.

3.6. Przeglądarka zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie tego typu plików. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

3.8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.

3.9. Jeśli Użytkownik nie chce udostępniać do automatycznego zapisywania oraz wczytywania plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach – nawet uniemożliwić złożenie zamówień w drodze elektronicznej (poprzez Formularz Zamówienia) oraz korzystanie z niektórych innych funkcji Sklepu Internetowego.

§4. Logi serwera

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu przez serwer. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz administrowania serwerem, obsługującym Sklep Internetowy.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi może podlegać:
4.2.1. czas nadejścia zapytania;
4.2.2. czas wysłania odpowiedzi;
4.2.3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
4.2.4. informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transferu poprzez protokół HTTP;
4.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik umieszczony na innej stronie internetowej;
4.2.6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
4.2.7. informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;

4.4. Ww. dane są wykorzystywane jedynie w celu odpowiedniego administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

§ 5. Dane osobowe

5.1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, zbierane w ramach korzystania przez niego z Sklepu Internetowego, w tym zapisywane w plikach cookies, a także dane zawarte w wypełnionych formularzach.

5.2. Ponadto przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:
5.2.1. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy Sprzedaży oraz w celu wykonania postanowień Regulaminu. Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez okres trwania Umowy Sprzedaży oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. lub wykonywania działań podejmowanych na żądanie strony przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
5.2.2. w uzasadnionym interesie Administratora danych w zakresie dostosowania Sklepu Internetowego do oczekiwań Użytkownika, w celach statystycznych i analitycznych, a także do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na tej podstawie aż do czasu osiągnięcia celów w związku z realizacją ww. założeń Administratora oraz przez okres, wymagany przepisami prawa, szczególnie w przedmiocie archiwizacji i ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń, aż do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń;
5.2.3. na potrzeby marketingu własnego Administratora, przesyłania newslettera na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie aż do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom wymienionym w §1.4.

5.4. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5.5. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe Użytkownika nie będą również wykorzystywane do profilowania.

5.6. Użytkownik ma prawo do:
5.6.1. dostępu do swoich danych;
5.6.2. żądania sprostowania i/lub usunięcia danych (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania ich;
5.6.3. przenoszenia danych osobowych;
5.6.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
5.6.5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych, które są wykorzystywane na podstawie odpowiedniej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
5.6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5.7. Celem skorzystania z tych praw Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych przy użyciu danych kontaktowych podanych w § 1.

5.8. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie niezbędnych danych osobowych, uniemożliwi podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub zawarcie umowy bądź jej wykonanie.