Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)

Regulamin

REGULAMIN

 

1. DEFINICJE

1.1. Usługodawca - Usługodawca w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.2. Adres Elektroniczny - Adres Elektroniczny w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.3. Sklep Internetowy - usługa świadczona drogą elektroniczną przez firmę Sergio DYou Group Sp. z o.o., dostępna pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.4. Różowa Szafa - nazwa Sklepu Internetowego który jest dostępny pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.5. Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.6. Usługobiorca - usługobiorca w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.).

1.8. Właścicieł - osoba prawna, Usługodawca, do którego nalezą prawa majątkowe i nie majątkowe (prawo autorskie, prawa intelektualnej wlaśności), a także wyjątkowe prawo świadczenia usług pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.9. Użytkownik - Usługobiorca który korzysta z usług Sklepu Internetowego Różowa Szafa.

1.10. Towar - produkt oferowany przez Sklep Internetowy Różowa Szafa i dostępny dla zakupu, wystawiony pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.11. Formularz Elektroniczny - dostępny pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl formularz, pozwalający na wysyłanie informacji do automatycznego systemu albo bezpośrednio do Usługodawcy.

1.12. Konto - ograniczony dla dostępu indywidualny obszar pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl, identyfikujący się unikatowo przez Użytkownika za pomocą Loginu i Hasła.

1.13. Formularz Rejestracyjny - Formularz Elektroniczny umożliwiający utworzenie przez Użytkownika Konta pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

1.14. Formularz zamówienia - Formularz Elektroniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Użytkownika i jego realizację przez Sklep Internetowy Różowa Szafa.

1.15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego w języku polskim.

1.16. Dowód Sprzedaży - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup przez Użytkownika Towaru w Sklepie Internetowym Różowa Szafa.

1.17. Zamawiający - Użytkownik, który dokonuje albo dokonał zamówienia w Sklepie Internetowym Różowa Szafa.

1.18. Kupujący - Użytkownik, który dokonuje albo dokonał zakupu w Sklepie Internetowym Różowa Szafa. Osoba która dokonała opłaty za Towar (również podczas składania zamówienia) na korzyść Sklepu Internetowego Różowa Szafa.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy Różowa Szafa jest prowadzony przez Firme Sergio DYou Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Traktorzystów 18, kod pocztowy 02-495, która jest zarejestrowana pon numerem KRS 0000537764 i posluguje się numerem NIP 5223022142.

2.2. Informacje kontaktowe: adres e-mail sklep@rozowaszafa.pl, numer telefonu +48 570 268 200 lub Formularz Elektroniczny kontaktowy pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl.

2.3. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego oraz utworzenie Konta albo dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym Różowa Szafa jest tożsame z zapoznaniem się Użytkownika z treścią Regulaminu oraz jego bezwarunkową akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym Różowa Szafa jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie czasu.

2.4. Regulamin jest dostępny dla Użytkownika pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl bezwarunkowo i przez cały czas.

2.5. Sklep Internetowy pozwala Użytkownikowi na wyszukiwanie informacji o towarze tylko i wyłącznie oferowanym przez Sklep Internetowy.

2.6. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z usług Sklepu Internetowego tylko i wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, tylko i wyłącznie przez właściwy sprzęt i właściwą przeglądarkę.

2.7. Właściciel Sklepu Internetowego jest uprawiony do zmiany Informacji Handlowych i Regulaminu i zobowiązany jest do zawiadomienia zarejestrowanych Użytkownikow w ciągu 20 dni po dokonaniu zmian.

 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu Internetowego są przetwarzane i chronione przez Właściciela Sklepu Internetowego.

3.2. Użytkownik korzystając z usług Sklepu Internetowego, w tym zakladając Konto, dokonując zakupów, wprowadzając dane osobowe przez Formularz, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

3.3. Właściciel nie pobiera i nie zachowuję żadnych danych osobowych Użytkownika bez poinformowania (w tym przez Regulamin) i bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.

3.4. Właściciel w dowolnym momencie może zapytać Użytkownika o zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych Użytkownika.

 

4. PODSTAWY SPRZEDAŻY TOWARU W SKLEPIE INTERNETOWYM RÓŻOWA SZAFA

4.1. Informacje dotyczące Towarów, znajdujące się pod Adresem Elektronicznym rozowaszafa.pl są tylko i wyłącznie informacją reklamową i są przeznaczone do zapoznania się przez Użytkowników z ofertą Sklepu Internetowego.

4.2. Użytkownik ma prawo zapytać, a przedstawiciel Sklepu Internetowego przedstawić, szczególne informację dotyczące Towaru albo Sklepu Internetowego.

4.3. Użytkownik składa zamówienie przez Formularz Elektroniczny albo drogą mailową lub drogą telefoniczną.

4.4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest wyrażeniem zamiaru zakupu Towaru i jest zobowiązujące.

4.5. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo poinformować Użytkownika o dostępności i warunkach sprzedaży i dostawy Towaru.

4.6. Użytkownik podejmuję decyzję o złożeniu zamówienia albo dokonaniu zakupu Towaru w Sklepie Internetowym bez żadnej presji czy nacisków ze strony Przedstawiciela Sklepu Internetowego. Użytkownik dokonując zakupu akceptuję warunki Regulaminu.

4.7. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo dokonać rezerwacji albo odmówić bez podania powodu.

4.8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Sklep Internetowy w momencie przesłania do Kupującego zawiadomienia o przyjęciu zamówienia drogą mailową lub telefonicznie.

4.9. Zamówienie zostaję uznane za wysłane przez Sklep Internetowy w momencie przesłania do Kupującego zawiadomienia o wysyłce towaru, droga mailową lub telefonicznie.

4.10. Adres do wysyłki towaru wskazuję Zamawiający podczas składania zamówienia.

4.11. Sposób dostawy Towaru wybiera Zamawiający z listy sposobów dostawy oferowanych przez Sklep Internetowy.

4.12. Sposób opłaty wybiera Zamawiający z listy sposobów opłaty oferowanych przez Sklep Internetowy.

4.13. W celu realizacji Zamówienia, którego kwota jest wyższa niż 400 zł, wymagane jest uprzednie opłacenie kwoty Zamówienia przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego.

4.14. Przedstawiciel Sklepu Internetowego ma prawo zawiadomić Zamawiającego o koszcie wysylki Towaru.

4.15. Moment zawarcia umowy sprzedaży to: albo moment dokonania opłaty przez Zamawiającego albo moment potwerdzienia przez przedstawicieła Sklepu Internetowego rezerwacji Towaru.

4.16. Przedstawiciel Sklepu Internetowego, jest zobowiązany nie zwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych, poinformować Zamawiającego jeżeli Sklep Internetowy nie jest w stanie zrealizować zamówienia, lub nastąpiła zmiana treści zamówienia z przyczyn nie zależnych od Sklepu Internetowego lub też z winy samego Sklepu Internetowego. W sytuacji gdy Sklep Internetowy nie jest w stanie zrealizować opłaconego zamówienia z w.w przyczyn, Zamawiający ma prawo podjąć decyzję, czy zmienia asortyment w treści zamówienia czy tez prosi o zwrot wpłaconych pieniędzy w sposób analogiczny do tego w jaki sposób dokonał płatności.

4.17. Zamówienia kilku różnych towarów Towarów wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

4.18. Jeżeli zakupiony towar nie zgadza się z oferowanym przez Sklep Internetowy na stronie internetowej pod względem zasadności uszkodzeń, lub wad produktu, to koszty ponownej dostawy i wymiany ponosi Sklep Internetowy.

 

5. TERMINY WYSYŁKI ZAMÓWIEŃ

5.1 Sklep Internetowy ​zamówienia wysyła w terminie do 10 dni roboczych od momentu dokonania opłaty za zakupiony Towar przez Zamawiającego.

5.2. Przy opłacie za pobraniem Sklep Internetowy ​zamówienia wysyła w terminie do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailowo przez Zamawiającego.

 

6. GWARANCJA

6.1. Towar oferowany przez Sklep Internetowy Różowa Szafa posiada wlaściwą dla tego rodzaju Towaru gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

6.2. Szczegółowe warunki gwarancyjne są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

6.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sklepu Internetowego za wady fizyczne Towaru w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem Formularza Elektronicznego, formularza pisemnego (wysłanego na adres wskazany przez przedstawiciela Sklepu Internetowego), albo drogą mailową.

7.2. Zgłoszenia reklamacyjne zawiera: Imię i Nazwisko, Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, numer faktury albo paragonu łącznie z kopią Dowodu Sprzedaży zakupu i numerem zamówienia, oraz przyczyną reklamacji.

7.3. Reklamacja może być zgloszona tylko i wyłącznie dla właściwego (podlegającego postępowaniu reklamacyjnemu) Towaru.

7.4. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć produkt na swój koszt, pod adres Sklepu Internetowego wskazany przez przedstawiciela Sklepu Internetowego. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Sklep Internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów potwierdzających tą cenę. Zwrot środków pieniężnych gwarantowany jest do wysokości ceny usługi transportowej oferowanej przez Sklep Internetowy.

7.5. Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem Zamawiający sprawdza w obecności kuriera.

7.6. Jesli opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania lub widać, że została naruszona taśma pakowa należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym Sklep Internetowy.

7.7. Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, Zamawiający sprawdza Towar i potwierdza odbiór przesyłki. Jeśli bezpośrednio po rozpakowaniu Towaru okaże się że Towar jest uszkodzony (w sposób mechaniczny albo inny) stosuję się ogólne zasady reklamacji dla każdego typu Towaru. Warunkiem reklamacji w tym wypadku jest zgloszenie o reklamacji w terminie do 14 dni od momentu dostawy/ odbioru Towaru, Towar musi być zwrócony bez śladów użycia, oraz z oryginalnymi metkami producenta lub hurtownika.

7.8. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, zaleca się w obecności kuriera spisanie protokołu szkody. Do protokolu należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz typ szkody. Typowy druk protokołu posiada przedstawiciel firmy kurierskiej. Ważne aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący stan odebranej przesyłki, dokonując dodatkowo w miarę możliwości kilku zdjęć z widocznymi uszkodzeniami, brakami w asortymencie.

7.9. Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.

7.10. Reklamacje dotyczące niewykonania usługi, opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia, braków w przesyłce, przyjmuje Sklep Internetowy.

7.11. Reklamacje dotyczące potwierdzonego braku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, należy zgłosić pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od 14-stego dnia przewidywanego terminu wykonania usługi.

7.12. Reklamacje nieścisłe lub niekompletne lub reklamacje złożone przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie ważne.

7.13. Wszelkie reklamacje dotyczące błędnie podanego adresu dostawy Zamawiający składa drogą mailową albo telefonicznie.

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Uzytkownikowi albo Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

8.2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 8.1. jest wymagane złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

8.3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym wraz z Dowodem Zakupu w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

8.4. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

8.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.6. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot ceny Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący podczas składania zamówienia za wyjątkiem wypadków że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu opłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami lub wypadków gdy zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący podczas składania zamówienia, jest niemożliwy.

8.8. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9. Zwroty Towaru wysyłane na koszt Sklepu Internetowego za pobraniem oraz zwroty nie zgłoszone wcześniej obsłudze nie będą przyjmowane.

8.10. Postanowienia niniejszego paragrafu (8) nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

9. NIEODEBRANIE PRZESYŁKI

9.1. W przypadku nieodebrania przesyłki, braku możliwości odebrania przesyłki z winy firmy kurierskiej, zmiany terminu lub adresu dostawy, Kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy telefonicznie i wysyłając pismo zwykłą pocztą z potwierdzeniem odbioru.

 

10. ZWROT TOWARU

10.1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu i jednorazowej wymiany nie używanego Towaru w oryginalnym, nie naruszonym opakowaniu w ciągu 14 dni od faktycznej daty otrzymania Towaru Kupującym.

10.2. Sklep Internetowy zobowiązany jest zwrócić Kupującemu koszt zakupu Towar bez kosztu dostawy. Punkt 10.2 niniejszego Regulaminu nie stosuje się w przypadku postępowania reklamacyjnego.

10.3. W sytuacji gdy cena zamienionego towaru różni się, Sklep Internetowy zwraca różnicę wartości Towarów gdy nowy Towar jest tańszy albo Kupujący dopłaca różnicę wartości Towarów gdy nowy Towar jest droższy.

10.4. W przypadku zamiany lub zwrotu Towaru wszystkie koszty związane z dostawą Towaru ponosi Kupujący.

10.5. Do zwrotu Towaru wymagane jest dołączenie oryginału Dowodu Sprzedaży.

10.6. Przed wykonaniem zwrotu albo wymiany Kupujący jest zobowiązany zawiadomić przedstawiciela Sklepu Interetowego i otrzymać potwierdzenie możliwości zwrotu albo wymiany.

 

11. GODZINY OTWARCIA

11.1. Sklep Internetowy Różowa Szafa przyjmuje zamówienia przez Formularz Elektroniczny i drogą mailową całodobowo czyli 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

11.2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Różowa Szafa są realizowane od godziny 9:00 dо 17:00 w dni robocze.

11.3. Wysyłanie zamówień Sklep Internetowy Różowa Szafa realizuję w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

11.4. Linia telefoniczna Sklepu Internetowego Różowa Szafa jest czynna w godzinach od 09:00 do 17:00 w dni robocze.

 

12. KODY RABATOWE

12.1. Kod rabatowy pomniejsza wartość kosztów zakupu całego zamówienia Towarów o przyznaną wartość rabatu.

12.2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedyne w Sklepie Internetowym Różowa Szafa.

12.3. Kody rabatowe nie są wymienne na Towar lub pieniądze.

12.4. W trakcie jednego zamówienia może zostać wykorzystany wyłącznie jeden kod rabatowy.

12.5. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.

12.6 Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przy zamówieniu towarów z kategorii Wyprzedaż-Wysyłka 24H

12.6. Zakaz sprzedaży lub przekazania kodu rabatowego innym osobom.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sklep Internetowy Różowa Szafa poinformuje o tym Użytkowników którzy posiadają Konto.

13.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;

13.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego.

13.5. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są w Polskich Złotych i są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT.

13.6. Użytkownik jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych i poprawnych danych.

13.7. Sklep Internetowy nie opłaca i nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów wynikających z nieprawidłowo podanych informacji.

13.8. Użytkownik dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym potwierdza że, posiada prawo samodzielnego dokonania zakupu, rozumie niniejszy Regulamin i akceptuję warunki Regulaminu.


NEWSLETTER